Painonhallinta

Koirat

Koiran ylipaino

Ylipaino on yleinen ongelma länsimaisilla koirilla. Yli puolet länsimaisista koirista ovat ylipainoisia tai erittäin ylipainoisia. Ylipaino johtuu lähes aina siitä, että koira saa liian paljon ruokaa tai makupaloja kokoonsa ja liikuntamääräänsä nähden. Toinen syy lihavuuspandemiaan ovat teolliset koiranruoat. Valtaosassa teollisista koiranruoista käytetään raaka-aineena kasviperäisiä hiilihydraatteja ja tärkkelystä, jotka imeytyvät helposti energia-aineenvaihdunnan käyttöön, ja ruoasta saatu liika energia varastoituu elimistöön ylimääräisenä rasvana. Jotkut aineenvaihduntaa liittyvät sairaudet saattavat aiheuttaa ylipainoa ja rasvan kertymistä. Ylipainoksi sanotaan noin 10 prosentin painon lisäystä, ja lihavuudeksi noin 20 prosentin painon lisäystä. Kymmenenkiloisella koiralla ylipainoa olisi jo kilon painonnousu, ja lihavuutta kahden kilon painonnousu. Koiran lihavuuskuntoa voidaan arvioida tarkkailemalla ja tunnustelemalla kylkiluita, selkänikamia ja vatsa- ja vyötärölinjaa. Ylipaino altistaa merkittävästi muille sairauksille ja lyhentää koiran elinikää jopa 20 prosenttia.

 

Kehonkunnon arvioiminen

Kehonkuntoa (Body condition score) voidaan arvioida erittäin alipainoisesta obeesiin. Arviointiasteikkoja on useanlaisia, mutta karkeasti kehonkunto voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: alipaino, normaalipaino ja ylipaino.

  • Alipaino: erittäin alipainoisella koiralla kylkiluut ja muut kehon luut näkyvät selvästi jo kauempaa katsottuna, ja koiralla ei ole havaittavaa rasvakerrosta. Lihakset saattavat olla surkastuneet. Koiran vatsalinja on vetäytynyt voimakkaasti ylöspäin ja vyötärö on selvästi erottuva, kun koiraa tarkastelee ylhäältä päin.
  • Normaalipaino: Koiran kylkiluut saattavat näkyä hieman, ja ne tuntuvat ihon läpi tunnustellen. Kylkiluita peittää kevyt rasvakerros ja vyötärön voi havaita ylhäältä päin katsottuna. Vatsalinja erottuu kevyesti nousevana, ja roduilla, joilla on syvä rintakehä, vatsalinja erottuu selvästi nousevana. Lihakset ovat selvästi erottuvat. Ylhäältä päin katsottuna koiralla on erottuva vyötärö.
  • Ylipaino tai sairaanloinen ylipaino: Kylkiluita peittää selvä rasvakerros ja ne eivät välttämättä tunnu ihon läpi. Vatsalinja on suora ja vatsan alla on rasvapatja. Rasvaa kertyy hännän ja niskan alueelle. Erittäin ylipainoisen koiran vatsalinja roikkuu alaspäin ja vatsassa on paksu rasvakerros, niskaa ja hännän juurta peittää paksu rasvakerros. Vyötärö ei erotu lainkaan ylhäältä päin katsottuna.

 

Ylipainon voi havaita myös koiran käytöksestä. Normaalipainoinen ja terve koira liikkuu yleensä mielellään ja pystyy hypätä esimerkiksi autoon kevyesti. Ylipainoinen koira lyllertää hitaasti ja sitä joutuu vetämään perässään lenkillä, ja ylipainoinen koira hengästyy herkästi. Ylipainoisen koiran vireystila on matala, ja koira nukkuu paljon eikä jaksa olla kiinnostunut ympäristöstään.

 

Ylipainon syitä

 

Ruokinta

Ylivoimaisesti suurin syy koirien ylipainoon, on ruokinnan ja liikunnan epätasapainoinen suhde. Koira saattaa olla hyvin nirso syömään omaa ruokaansa, jolloin omistaja tarjoaa sille ruoantähteitä ja makupaloja. Omistaja ei välttämättä myös osaa arvioida koiralle sopivaa annoskokoa, tai koiralle annetaan liian energiapitoista, proteiinipitoista tai rasvapitoista ruokaa sen tarpeeseen nähden. Myös eri koiranruoissa on eroja energiapitoisuuden ja energiatiheyden suhteen – toiset ruoat saattavat imeytyä tehokkaammin, jolloin sama annoskoko kuin jotain toista ruokaa, aiheuttaakin ylipainon kertymistä. Opportunistina koira oppii nopeasti kerjäämään ruokaa ja makupaloja, jolloin omistajan voi olla vaikea kieltää suloisesti herkkupalaa anovalta koiralta pientä makupalaa silloin tällöin. Makupalojen ja herkkujen syöminen tulee monilla ylipainoisilla koirilla tavallisen ruoka-annoksen lisänä, jolloin koiran päivittäinen energiatarve ylittyy. Monet koiranomistajat eivät tule ajatelleeksi, että energiatiheä herkkupala saattaa sisältää jopa puolet koiran päivittäisestä energiatarpeesta.

 

Hormonaaliset muutokset

Kastraation ja sterilisaation jälkeen koiran hormonitoiminta muuttuu ja koiran perusaineenvaihdunta hidastuu. Koiran sterilisaatio ja kastraatio altistavat ylipainon kertymiselle, ja leikkauksen jälkeen koiran ruokavalioon tulee kiinnittää tarkkaa huomiota lihomisen välttämiseksi. Hormonaalisia muutoksia aiheuttavat sairaudet, kuten kilpirauhasen vajaatoiminta, altistavat herkästi ylipainolle.

 

Ikä

Ikääntyvän koiran aineenvaihdunta hidastuu, ja ruoasta saatu energia kertyy rasvaksi aiempaa herkemmin. Toisin kuin kissalla, ikääntyvän koiran ruoan energiatarve vähentyy. Pennut ja nuoret koirat ovat aktiivisempia liikkumaan kuin vanhemmat koirat, ja liikunnan määrä on nuorella koiralla usein ikääntyvää koiraa suurempi. Ikääntyvillä koirilla esiintyy nuorta koiraa useammin nivelrikkoa, joka heikentävää koiran liikuntakykyä ja altistaa lihomiselle.

 

Sukupuoli

Narttukoirat ovat herkempiä lihomaan kuin urokset. Narttujen hormonaaliset muutokset vaikuttavat uroskoiria enemmän rasvan kertymiseen.

 

Rotu

Joillain koiraroduilla on tunnetusti hyvä ruokahalu, ja ne ovat herkempiä lihomaan kuin toiset. Tällaisia rotuja ovat esimerkiksi beaglet, bulldogit, mäyräkoirat, cockerspanielit ja labradorinnoutajat (1). Labradorinnoutajalla sekä sileäkarvaisella noutajalla on löydetty geenivirhe (2) joka aiheuttaa näläntunnetta ja heikentää kylläisyyden tunnetta niillä koirilla, jotka kantavat geenivirhettä. Koiran rakenne vaikuttaa myös sen kykyyn liikkua. Esimerkiksi brakykefaalisilla roduilla kallon ja kuonon rakenne voi vaikuttaa hengitykseen, jolloin koira ei ole yhtä kykenevä liikkumaan pitkiä lenkkejä, kuten pitkäkuonoinen rotu. Myös rodut, joilla on jalostuksen myötä alttius lonkkavikoihin, voi olla suurempi alttius ylipainoon alentuneen liikuntakyvyn takia. Toisilla roduilla voi myös olla geneettinen alttius esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoimintaan. Myös monet jättirodut voivat olla taipuvaisia lihomaan, sillä niillä on hyvä ruokahalu, mutta pientä koiraa hitaampi aineenvaihdunta, ja niiden kanssa ei välttämättä lenkkeillä aktiivisesti.

 

Ylipainon aiheuttamia sairauksia ja ongelmia

Ylipaino altistaa useille erilaisille terveysongelmille ja ylipainoisen koiran eliniän ennuste on lyhyempi, kuin normaalipainoisen koiran. Kasvuiän ylipainoisuus altistaa kasvavaa koiraa erilaisille kasvuhäiriöille. Ylipaino on merkittävä riski koiralle esimerkiksi anestesiassa. Ylipainoisella koiralla myös erilaisten leikkauskomplikaatioiden riski on huomattavasti suurempi, kuin ihannepainoisella koiralla, ja toipuminen toimenpiteestä on paljon hitaampaa. Lihavuuden on todettu altistavan koiraa erilaisille kasvaimille (esimerkiksi nisäkasvaimet) ja syöville.

Rasvakudoksella on aktiivinen rooli elimistössä. Se tuottaa esimerkiksi entsyymeitä ja hormoneita, jotka osallistuvat esimerkiksi verenpaineen, ruokahalun, immuunivasteen, verensokerin ja tulehduksien säätelyyn. Jos rasvakudoksen määrä elimistössä kasvaa liian suureksi, häiriintyy sen tuottamien aineiden toiminta elimistössä.  Liiallinen rasvakudos tuottaa tulehdusvälittäjäaineita, jotka altistavat matala-asteiselle tulehdukselle kaikkialla kehossa, ja spesifisti pahentaa esimerkiksi osteoartriittia, dermatiittia ja virtsatieinfektioita. Yksi tärkeistä rasvakudoksen tuottamista aineista on adiponektiini, joka hillitsee tulehdusvälittäjäaineiden muodostumista ja herkistää elimistöä insuliinille. Lihavilla koirilla adiponektiinin pitoisuus on alentunut.

Ylipaino aiheuttaa kohonnutta diabeteksen riskiä. Lihavuuden ei ole todettu olevan koiralla 2-tyypin diabeteksen suora aiheuttaja, mutta lihavuus voi aiheuttaa koirilla niin sanottua insuliiniresistenssiä ja hyperinsulinemiaa.  Lihavuus myös altistaa koiraa haimatulehdukselle, joka puolestaan edelleen altistaa diabeteksen puhkeamiselle. Jatkuvasti koholla oleva verensokeri voi edistää haiman beetasolujen tuhoutumista, joten lihavuus voi välillisesti aiheuttaa diabetesta. Koiran laihtuessa insuliinipitoisuudet voivat kuitenkin pienentyä ja herkkyys insuliinille lisääntyä uudelleen (1). Lihavan koiran sydän joutuu huomattavasti suurempaan rasitukseen kuin ihannepainoisen koiran. Myös hengityselimistö on lihavalla koiralla suuressa rasituksessa, sillä koira pystyy jäähdyttämään itseään lähinnä läähättämällä. Jos koira ei pysty nostaa hengitystiheyttään ylipainon takia riittävästi, voi tästä koitua kuumalla säällä jopa hengenvaarallinen ylikuumentuminen.

 

Laihduttaminen

Lihavan koiran laihduttamiseen ei ole mitään erityistä oikotietä. Jo muutamien prosenttien laihdutus tuo terveyshyötyjä ylipainoiselle koiralle. Oleellista on sovittaa koiran ruokavalio ja liikunta sopiviksi koiran kokoon, ikään, sukupuoleen ja muuhun terveydentilaan nähden. Ylipainoinen koira joudutaan usein laihduttaa eläinlääkärin valvonnassa dieettiruoan ja koiralle oikeanlaisen liikunnan avulla. Ideaali ja turvallinen painonpudotustahti on 1-2 prosenttia koiran lähtöpainosta viikossa. Sopivalla ruokavaliolla rajoitetaan koiran energiansaantia, mutta turvataan silti tärkeimpien ravintoaineiden saatavuus. Laihdutukseen ja painonhallintaan suunniteltu eläinlääkäriruoka ylläpitää koiran kylläisyyden tunnetta, ja turvaa tärkeimpien ravintoaineiden ja riittävän proteiinin saannin lihavalla koiralla. Riittävä kylläisyyden tunne myös vähentää koiran taipumusta kerjäämiseen, joka osaltaan edistää dieetin onnistumista. Kotiruoka on usein kaloripitoista ja se ei takaa koiralle kaikkia tärkeitä ravintoaineita, joten kotiruoalla laihduttamista ei suositella.

Koiralle ei tule antaa mitään makupaloja dieetin aikana, ja dieettiohjeita tulee noudattaa. Liian nopea painon pudotus ei ole terveellistä koiralle, sillä liian nopea painonpudotus saattaa tapahtua koiran lihaksien kustannuksella. Painonpudotuksen aikana olisi hyvä myös käydä säännöllisessä punnituksessa omalla eläinlääkäriasemalla. Dieettiruoaksi tulee valita riittävästi hyvin sulavaa ja imeytyvää proteiinia ja runsaasti liukenevia sekä liukenemattomia prebioottisia kuituja sisältävä ruoka, jolla on matala glykeeminen indeksi  ja matala energiapitoisuus. Laihdutustavoitteen saavuttamisen jälkeiset kuukaudet ovat kriittisiä, sillä koiralle tulee löytyä ideaali ruokavalio ja liikuntaohjelma, jotta uudelleenlihominen voidaan estää. Koiran aineenvaihdunta tottuu hitaasti uuteen ruokavalioon, prosessissa voi kestää useampi kuukausi.

 

Brit VD Obesity

Brit VD Obesity on dieettiruokavalio ylipainoisille tai lihaville koirille suunniteltuun painonhallintaan ja painonpudotukseen. Se sopii myös kastraation tai sterilisaation jälkeiseen ihannepainon ylläpitämiseen. Brit VD Obesityn proteiininlähteenä on helposti sulavat lammas ja kalkkunaproteiini edistävät lihasmassan ylläpitoa laihduttavalla koiralla, ja ne sisältävät välttämättömät aminohapot ylläpitämään elimistön lihaskudosta. Matala rasvapitoisuus (9%) ja energiatiheys ehkäisevät painonnousua ja tukevat kehon rasvojen hyödyntämistä. Lammas- ja kalkkunaproteiineilla on matala glykeeminen indeksi, eli ne auttavat osaltaan tasaamaan aterian jälkeistä verensokeria.  Brit VD Obesity-ruoan hiilihydraatin lähteenä on käytetty keltaista hernettä, jossa on erinomainen suhde sekä liukenevia että liukenemattomia kuituja, sekä matala glykeeminen indeksi vähentämään aterian jälkeistä verensokerin heittelyä. Keltainen herne on erittäin hyvin sulavaa ja imeytyvää, ja se on myös hyvä proteiininlähde. Ruoan korkea (8,5%) kuitupitoisuus ylläpitää kylläisyyden tunnetta, jonka myötä koiran tarve kerjätä makupaloja vähentyy, ja dieettitavoitteen saavuttaminen on todennäköisempää. Brit VD Obesity on gluteeniton ja kanaproteiiniton ruokavalio, jolla voidaan vähentää gluteenista aiheutuvien ruoka-aineyliherkkyyksien (AFR) riskiä.

Ruokaan lisätyt L-karnitiini- ja Tauriini-aminohapot ovat tärkeitä rasvojen aineenvaihdunnassa ja lihaskunnon ylläpitämisessä. Brit VD Obesity-ruokaan on lisätty glukosamiini- ja kondroitiinisulfaattia, jotka toimivat nivelruston rakennusaineina ja kondroprotektiiveina, edistäen erityisesti ylipainoisen koiran liikkuvuutta. Brit VD Obesity-ruokaan lisätyt seleeni, C- ja E-vitamiinit toimivat antioksidantteina, vähentäen oksidatiivista stressiä. E-vitamiini on erityisesti rasvojen tärkeä antioksidantti. Omega 3-rasvahapot EPA ja DHA vaikuttavat rasvojen aineenvaihduntaan ja voivat edistää pitkäaikaista glukoositasapainoa. Ruokaan on lisätty elävää probiootti E. Faeciumia, joka edistää suoliston tervettä bakteeriflooraa.

Painonpudotuksessa Brit VD Obesity-ruokaa tulee tarjota koiralle vähintään kahden kuukauden ajan.  Koiralle ei saa tarjota mitään herkkupaloja, muuta ruokaa tai ihmisten ruokaa tänä aikana. Ihanteellinen painonpudotustavoite on 1 – 2 prosenttia koiran painosta viikossa.

 

 

obesity-0.png

 

 

  1. Kylliäinen, A. Koiran rodun ja ylipainon arviointi mahdollisina riskitekijöinä sairastua diabetes mellitukseen: Lisensiaatintutkielma, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen hevos - ja pieneläinlääketieteen osasto, 4/2016.
  2. Raffan, E et al. A deletion in the canine POMC gene is associated with weight and appetite in obesity prone Labrador retriever dogs. Cell Metabolism; 3 May 2016; DOI: 10.1016/j.cmet.2016.04.012