Επικοινωνία

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

KTENAS group
Αγίας Παρασκευής 114Β,
Χαλάνδρι, 152 32,
Ελλάδα
www.ktenasgroup.gr
info@ktenasgroup.gr
Τηλέφωνο: +30 210 6854 300